Cẩm nang cán bộ

STT

NỘI DUNG

HƯỚNG DẪN

BIỂU MẪU

THỜI GIAN THỰC HIỆN

THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

A.CÔNG TÁC CƠ SỞ ĐOÀN, CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC

Hướng dẫn Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở

 

Hồ sơ ĐH cơ sở

 

 

Hướng dẫn hội nghị kiện toàn Đoàn cơ sở

Tải về

Hồ sơ kiện toàn

Theo tình hình thực tế

 

Hướng dẫn thành lập BCH chi đoàn lâm thời

Tải về

 

Tháng 9 hằng năm

 

Hướng dẫn tổ chức Đại hội, hội nghị chi đoàn

Tải về

Hồ sơ Đại hội chi đoàn

Theo tình hình thực tế

 

Hướng dẫn thu, trích nộp Đoàn phí

Tải về

 

Tháng 11 hằng năm

 

Hướng dẫn thực hiện đoàn vụ, đoàn tịch

Tải về

 

Tháng 10-11 hằng năm

 

Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên

Tải về

Hồ sơ CTTN

Từ ngày 01/11 đến 15/04 hằng năm

 

Hướng dẫn phân tích chất lượng đoàn viên, chi đoàn

Tải về

 

Tháng 04, 05 hằng năm

 

B.CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN

Hướng dẫn tiếp nhận sinh hoạt Đoàn dành cho tân sinh viên

Tải 9

Hướng dẫn ghi sổ

Tháng 9,10 hằng năm

 

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn

Tải về

Hướng dẫn ghi sổ

Tháng 03, 08, 11 hằng năm

 

Hướng dẫn cấp lại, cấp mới đoàn tịch (sổ đoàn, Nghị quyết, thẻ đoàn viên)

Tải về

Mẫu danh sách

Khi thất lạc đoàn tịch

 

Quy trình học tập, cấp lại 6 bài Lý luận chính trị

Tải về

Mẫu danh sách

Tháng 3 - 4, 11 hằng năm

 

Hướng dẫn quy trình kết nạp đoàn viên mới

Tải về

Biểu mẫu kết nạp Đoàn

Theo thông báo của Đoàn trường

 

Quy trình đề nghị xác nhận đoàn viên

Tải về

Mẫu giấy xác nhận

 

 

Chương trình tổ chức lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đoàn

Tải về

Mẫu danh sách

Tháng 3 - 4, 11 hằng năm

 

Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viêngiai đoạn2015– 2017

 

 

 

 

Xác nhận quá trình hoạt động xã hội

 

Mẫu giấy xác nhận

 

 

C. CÔNG TÁC CÁN BỘ

Quy chế tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS HCM trường ĐH KHXH&NV

Quyết định

Bảng tiêu chuẩn

 

 

Quy chế hoạt động BCH-UBKT Đoàn trường

Quy chế

 

 

 

Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

 

 

 

 

Lý lịch cán bộ Đoàn TNCS HCM trường ĐH KHXH&NV

 

 

 

 

Lý lịch cán bộ Đoàn – Đảng viên trường THPT

 

Mẫu lý lịch

Mẫu tổng hợp

 

 

Thể thức văn bản

 Tải về

 

 

 

Kỹ năng, tài liệu dành cho cán bộ Đoàn

 Tải về

 

 

 

D.CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Thực hiện cuộc vận động “4 xây, 3 chống”

 

 

 

 

Cuộc vận động phong cách Cán bộ Đoàn – Hội

 

 

 

 

Cuộc vận động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên

 

 

 

 

Danh sách di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn TP.HCM

 

 

 

 

E.CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Hướng dẫn quy trình bình chọn đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng viên từ đoàn viên ưu tú

Tải về

 

 

 

Hồ sơ bình chọn đoàn viên ưu tú

 

Hồ sơ đoàn viên ưu tú

 

 

Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Tổ Tu dưỡng và rèn luyện

 

 

 

 

F. QUẢN LÝ CLB – ĐỘI - NHÓM

Hồ sơ thành lập CLB Đội Nhóm do Đoàn quản lý

 

 

 

 

Hồ sơ thành lập CLB Đội Nhóm do Hội quản lý

 

 

 

 

G. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

 

Quy trình Nghiên cứu khoa học sinh viên

 

 

 

 

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường

 

 

 

 

H. BIỂU MẪU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

Khen thưởng tổng kết năm học các cấp

 

 

 

 

Hồ sơ tuyên dương SV 5 tốt các cấp

 

 

 

 

Hồ sơ tuyên dương Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu

 

 

 

 

Hồ sơ tuyên dương Cán bộ trẻ tiêu biểu

 

 

 

 

Hồ sơ tuyên dương Gương sáng sinh viên Nhân văn

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.